Służba BHP w zakładzie pracy

Służba BHP w zakładzie pracy

Jeżeli liczba pracowników w danym zakładzie pracy przekracza 100 pracodawca zobowiązany jest stworzyć służbę BHP. W mniejszych zakładach, obowiązki służby BHP może pełnić pracownik zatrudniony przy innej pracy. Służba BHP…

Loading Image