Generalne wykonawstwo hal stalowych. Co się na nie składa?

Konstrukcja stalowa dachu hali produkcyjnej i magazynowej

Ogólnie przyjęta definicja wskazuje, że generalny wykonawca to podmiot zobowiązany do przeprowadzenia określonego zadania – w naszym przypadku budowy hali stalowej – na podstawie umowy podpisanej ze zleceniodawcą. Główny obowiązek generalnego wykonawcy jest realizacja robót budowlanych, ale niektóre firmy podejmują się też innych zadań, realizując zlecenie od wykonania projektu po załatwienie formalności związanych z oddaniem obiektu do użytku.

Roboty budowlane realizowane przez generalnego wykonawcę

W myśl omówionej we wstępie definicji, kim jest główny wykonawca, jego obowiązkiem jest realizacja wszystkich robót budowlanych, których efektem będzie gotowa hala stalowa. Rozpoczynamy od przygotowania placu budowy, wykonaniu koniecznych robót ziemnych, fundamentów pod konstrukcję nośną hali, a kończymy na obudowie. Jeżeli umowa obejmuje ten punkt, do obowiązku generalnego wykonawcy może też należeć wykończenie obiektu pod klucz. Prac jest zatem wiele i wszystkie związane są w jakiś sposób z branżą budowlaną – nie wszystkie jednak muszą być realizowane przez generalnego wykonawcę. Na rynku praktycznie nie ma firm, które zajmowałyby się wszystkimi rodzajami prac. Trudno byłoby sobie wyobrazić, że jedna firma zatrudnia jednocześnie specjalistów zajmujących się robotami ziemnymi, budową fundamentów, etc. Dodatkowo do każdych z tych prac potrzebny jest specjalistyczny sprzęt, a ten sporo kosztuje, poza tym do jego przechowywania potrzebna jest spora przestrzeń. Generalny wykonawca może więc współpracować z podwykonawcami, firmami, które będą realizowały poszczególne zadania. Trzeba przy tym pamiętać, że cały czas to generalny wykonawca jest odpowiedzialny za właściwą realizację projektu.

Projekt i niezbędne formalności

Niektóre firmy, które oferują generalne wykonawstwo hal stalowych, oferują coś więcej niż opisane powyżej prace: opracowanie kompletnego projektu oraz załatwienie w imieniu inwestora wszystkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, oraz załatwienie niezbędnych formalności związanych z oddaniem obiektu do użytku. Jak mówi nam przedstawiciel firmy Profix z Krakowa, inwestorzy bardzo chwalą sobie taką współpracę. Rozpoczynamy od omówienia wstępnej koncepcji, a później płynnie przechodzimy do kolejnych etapów. To dobry wybór, ponieważ mamy tu gwarancję doskonałej współpracy między architektami, konstruktorami i firmami, które realizują projekt. To zapewnia nam możliwie szybką budowę hali stalowej i jakość inwestycji, a na tym zależy nam najbardziej. Jeśli jeszcze dodatkowo generalny wykonawca zajmie się wszystkimi formalnościami, my unikniemy niepotrzebnego stresu i ewentualnych pomyłek.

 

Dodaj komentarz