Przewidywalność i transparentność kosztów transportu międzynarodowego oczami klienta

Wybierając firmę przewozową należy uwzględnić kilka czynników, które finalnie przekładają się na jakość i koszt świadczonej usługi. Wielokrotnie osoby niezwiązane z branżą logistyczną mają mylne wyobrażenia co do cen panujących na rynku transportowym. Jakie czynniki składają się zatem na ostateczne kwoty za określony przewóz?

W przypadku transportu ciężarowego koszt transportu to nie tylko paliwo

Przede wszystkim należy zrozumieć prawa, którymi rządzi się rynek spedycyjny i transportowy. W odróżnieniu od innych usług, ceny proponowane przez poszczególne przedsiębiorstwa mogą w znacznym stopniu się od siebie różnić. Należy więc z dystansem podchodzić do proponowanych wycen, dogłębnie analizując każdą propozycję.

Poruszana branża jest o tyle charakterystyczna, że brak w niej ściśle określonych kwot, jak w innych dziedzinach przemysłu. Pierwszym i najistotniejszym elementem, który wpływa na wysokość ceny za usługę jest koszt paliwa. Świadcząc transport międzynarodowy należy liczyć się z tym, że wahania cen oleju napędowego odgrywają szczególną rolę w zakresie wyceny usługi.

Kolejnym czynnikiem jest sama trasa – tranzyt w obszarze państw Unii Europejskiej pozwala podać całościowy koszt, jaki należy ponieść w związku z przewożonym towarem. Inaczej wygląda sytuacja, w przypadku, gdy miejsce załadunku lub rozładunku zlokalizowane jest w państwie położonym poza granicami wspólnoty europejskiej – w takim wypadku dolicza się dodatkowe opłaty celne z tytułu importu lub eksportu towarów. Stawka kilometrowa nie zawsze pokrywa się ze specyfikacją trasy – to, na jakim terenie będzie realizowany przejazd też ma duże znaczenie. Większe spalanie zostanie odnotowane na terenach górzystych, niż w przypadku delikatnych wzniesień na drogach ekspresowych.

Skoro mowa już o podatkach – należy również wspomnieć o kosztach. Opłaty pobierane są między innymi z tytułu korzystania z płatnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych oraz płatnych parkingów. Amortyzacja sprzętu i związane z tym koszty to istotna część utrzymania taboru – przeglądy rejestracyjne, składki ubezpieczeniowe czy raty leasingowe to kolejny element składowy usługi.

Sumując koszty związane z eksploatacją sprzętu, a następnie dzieląc je przez ilość miesięcy w roku można przewidzieć jaką kwotę należy doliczyć, by w ogólnym rozliczeniu podmiot wykonujący zlecenie nie był narażony na straty.

Zwracając się do firm spedycyjnych istotnym jest też, by dokonana wycena miała charakter all in. Oznacza to, że zaproponowana kwota jest wolna od kosztów pobocznych.

Specyfika ładunku też ma znaczenie

W przypadku transportu ciężarowego odpowiedni rodzaj pojazdu i naczepy pozwoli zoptymalizować koszty przedsięwzięcia. Ten sam aspekt występuje przy wyborze przestrzeni ładunkowej w przypadku, gdy klient zdecydowany jest skorzystać z przewozu kolejowego, morskiego, a także lotniczego. Rozbieżność cenowa związana z tranzytem wynika z możliwości zastosowania wielu źródeł transportu. Obecnie usługi z obszaru TSL wykonywane pojazdami ciężarowymi są najdroższym rozwiązaniem. Z kolei wybierając alternatywne źródła transportu należy liczyć się z nieco większymi wydatkami związanymi z procesem spedycyjnym i przeładunkiem. Dla porównania – transfer szlakiem wodnym jest trzykrotnie wydajniejszy niż transport drogowy.

Czy cena jest pojęciem ruchomym?

W momencie, gdy klient zwróci się do odpowiedniej firmy spedycyjnej z prośbą o wycenę, przedstawiona kwota finalnie może ulec zmianie. Ma to miejsce chociażby w przypadku, gdy spedytor nie wywiąże się ze swych obowiązków – wówczas klient może wystosować notę obciążeniową. Analogicznie jest w momencie, gdy z winy klienta przewoźnik i spedycja są narażeni na przykład na opóźnienia, które spowodowały znaczne straty finansowe.

Reasumując – na kwotę przejazdu składa się wiele czynników. Szeroki wachlarz usług oraz spora konkurencyjność firm spedycyjnych pozwala na wybór optymalnego rozwiązania, które kompleksowo spełni oczekiwania klienta.

Źródło: Symlog Warszawa – usługi spedycyjne

Dodaj komentarz